Hayvan Hakları, Röportaj, videolar

Hayvan Hakları İzleme Merkezi Basın Toplantısı

Hayvan Hakları İzleme Merkezi: 2016 Ocak ve Şubat – Hayvan hakları ihlâlleri raporunu açıklıyoruz! Sivil Düşün AB Programı tarafından desteklenen ve Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD) tarafından yürütülen Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM) çalışması, Türkiye genelinde basına ve sosyal medyaya yansıyan hayvan hakları ihlâllerini izliyor, bu ihlâlleri raporluyor ve bu raporları, iki aylık periyotlar hâlinde kamuoyu ile paylaşıyor.

Read more