Veteriner Hekimler Ne Diyor?: Sokakta Yaşayan Köpekler

Ülkede sokakta yaşayan hayvanlara karşı saldırılar giderek artarken, köpekleri canavarlaştırıp hapsetme, “itlaf” ve “uyutma” adı altında öldürme seçim vaatlerinde bir çözüm olarak sunulurken, asıl suç işleyenlerin kimler olduğu günbegün ortaya çıkıyor.

Yüzyıllardır sokaklarımızı paylaştığımız köpeklerin barınaklara hapsedilmesi ile ilgili ne düşündüklerini, meslekleri gereği köpeklerin sorunlarını ilk elden bilen ve alandaki bilimsel çalışmaları yakından takip eden veteriner hekimlere sorduk.

Barınaklar çözüm müdür?
Duyguları olan, sevgiyi ve korkuyu hissedebilen hatta ağlayabilen bir hayvanı kısa ömrü boyunca barınakta “yaşatmak” insanca mı?
Barınaklarla hapishaneler arasında sayabileceğiniz kaç fark var?
Eğer bir köpek olarak dünyaya gelseydim, isteyeceğim şey bir hapishanede ömür boyu tutsak kalmak olmazdı. Mutlu olmayı ve sevilmeyi isterdim.
Bir insanı, hapishaneye kapatırken ne kadar istekliysek bir hayvanı da “barınak”lara kapatırken o kadar istekli olmalıyız.

Emre Ekizoğlu
Vegan & Veteriner Hekim

Doğal yaşam alanları, çok sayıda köpeğin bir arada barındırılması açısından uygun alanlar değiller. Kapalı bir alanda giderek artan stres kavgalara yol açacak, çok sayıda köpeğin ölümü ile sonuçlanacaktır. Bu alanlarda tüm köpeklerin adaletli şekilde yeterli gıda ve temiz suya ulaşım sağlama olasılığı çok düşüktür. Bir köpekte ortaya çıkan enfeksiyon hızlıca tümüne yayılacaktır. Hayatları boyunca kapalı bir alanda tutulmaları normal davranış kalıplarını sergilemelerine olanak vermemesi açısından hem hayvan refahına hem de yasalara uygun değildir. Kısırlaştırma, aşılama ve çipleme için seferberlik çalışmalarına başlamak toplum vicdanı, vatandaşların hassasiyeti ve ülkemizin imajı açısından en akılcı çözümdür.

Prof.Dr.Ebru Yalçın
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD Öğretim Üyesi

Yasaya ve vicdana aykırı bir durum olarak hayvanları evlerinden alıp “barınaklara” hapsetmek kesinlikle kabul edilemez. Barınak denen yerler aslında hayvanların kısa süreli olarak tedavi için, aşılama ve kısırlaştırma için kalması gereken geçici yerler. Ama maalesef çözümü hayvanları yerlerinden etmek, yaşamla, yaşam alanları ile bağını koparmak, öldürmek olarak görüyorlar. Hapsetmek, öldürmek, kısırlaştırma yapmamak asla çözüm değil. Bu duruma tamamen karşıyım. Hayvan düşmanlığı yapmadan, ortak yaşamı baz alarak tüm bileşenler ile konuşmak bu durumu nihayete erdirecek tek yoldur.

Kaan Gencel
Vegan & Veteriner Hekim

Barınaklar birçok zorlama dinamiğin olduğu, korku, stres ve mücadelenin kol gezdiği bir ortamdır. Birbirlerine olan uyumlarına bakılmaksızın birarada yaşamaya zorlanan onlaca köpek aynı alan içerisinde yemek, yatacak yer ve su için yani hayatta kalabilmek için mücadele içerisinde… Kışın buz gibi soğuk hava ,yazın yakıcı sıcak, baharda içlerini titreten yağmur ve çamur .. Toplu kalınmadan kaynaklı hastalıklar, eksik olmayan kavgalar sonucunda yaralanmalar, sakatlıklar…Her defasında kötü muamele, itilme kakılmaya rağmen o hep güvendikleri insan iletişimi ve dirsek temasından uzak ve yoksun bir tutsak hayatı, istif yeri…

İşte Barınak gerçeği ülkemizde maalesef bu resmiyle yaşanıyor.
Vatanından savaşlar yada etnik sebepler ile sürülmek zorunda bırakılan farklı milliyetlerden ve mezheplerden insanlara karşı üzülen, onların yerine kendini koyan, empati yapan bizler konu köpekler olunca maalesef bırakın empati yapmayı tahammül bile etmeyi beceremiyoruz. Soğuk havada çıplak ayakla gezen bir çocuk için gözlerimiz dolarken, üşüyen bir yavru köpeği görmezden geliyoruz.
Tüm canlılar eşit yaşam haklarıyla doğar sözünün maalesef bir palavradan ibaret olduğunu anlıyoruz.

Tarkan Özvardar
Veteriner Hekim & Köpek Eğitmeni

Türkiye’de kentte serbest yaşayan köpeklerin en önemli kaynaklarından biri kırsal kesimde kontrolsüz üreyen/üretilen köpeklerdir. Bu köpeklerin üremesi engellenemezse kentte yapılan her türlü çaba boşa gider. Zaten boşa da gitmiştir. Bu nedenler dolayısıyla köpekleri toplayıp büyük alanlara kapatma işlemi de sokakların tamamen boşalmasına yol açacağı için çözüme hizmet etmeyecektir. Zaten bu uygulama hem hayvan refahı açısından da hayvan sağlığı açısından da uygun değildir, sakıncalıdır.
(KAYNAK: DAILY SABAH / 31.10.2023)

Prof. Dr. Tamer Dodurka
Veteriner İç Hastalıkları ve Psikoloji Uzmanı


Veteriner hekimleri hayvanların yaşam haklarından yana açıklama yapmaya, dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyoruz.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment