2019’un İlk Yarısında, Hayvanlara Şiddet Uygulayan Kaç Fail Tespit Edilebildi?

“Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 2019 yılının ilk 6 ayında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, hayvan hakları ihlâlleri nedeniyle tespit ederek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet gerekçesi ile haklarında idarî para cezası uyguladığı fail sayısını açıkladı. HAKİM’in açıkladığı veriler, mevcut mevzuat ile hayvanlara yönelik şiddetin önlenemediğini gösteriyor.”

Yazı:Burak Özgüner | Sivil Sayfalar | 27 Ağustos 2019

Türkiye, her yeni güne, hayvanlara yönelik yeni bir işkence, cinsel şiddet ve katliam haberi ile başlıyor. Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yüzlerce hayvan hakları ihlâli başvurusu yapılmasına rağmen, failler tespit edilemediği için bu şahıslar hakkında herhangi bir yaptırımın uygulanamadığına dikkat çekiyor. Hayvanlara yönelik şiddet, hâlâ cüzî idarî para cezaları ile karşılık buluyor.

Hayvan hakları ihlâlleri, birçok alanda ve birçok şekilde gerçekleşirken, hayvanlara karşı işlenen suçların sadece bazıları, mevzuata göre değerlendiriliyor ve failler hakkında işlem yapılabiliyor. Hayvanları Koruma Kanunu, daha çok sokak hayvanlarının hakları ihlâl edildiğinde uygulanırken; Kara Avcılığı Kanunu, yaban hayvanlarını korumak yerine, devletin “malı” sayılan ve “yasal” olarak öldürtülen yaban hayvanlarının bedelini, faillerden tazmin etmeye çalışıyor. Uygulanan idarî para cezalarının ne kadarının tahsil edildiğini ise ne Tarım ve Orman Bakanlığı ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı takip ediyor ya da biliyor.

İlk 6 ayda, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet eden sadece 364 fail tespit edilebildi

HAKİM’in bilgi edinme yoluyla bakanlığın Yaban Hayatı Daire Başkanlığı’ndan elde ettiği verilere göre, bu yılın ilk 6 ayında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvan hakları ihlâli gerçekleştiren şahıslardan sadece 364’ü tespit edilebildi ve bu faillere toplam 2.037.335 TL idarî para cezası uygulandı.

1.894 şahsın, Kara Avcılığı Kanunu’na göre “kaçak” olarak avcılık yaptığı tespit edildi

HAKİM, yaban hayvanlarını, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na aykırı olarak öldüren faillerin sayısı ve uygulanan yaptırımları ise bakanlığın Av Yönetimi Daire Başkanlığı’ndan elde etti. HAKİM’in elde ettiği bilgilere göre, bu yılın ilk 6 ayında,

 • Sadece 1.894 şahsın, Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet ettiği tespit edilebildi. Bu faillere, toplam 2.345.716,25 TL tutarında idarî para cezası uygulandı.
 • Tespit edilebilen 552 failden, 1.323.892,37 TL tutarında; “yasak” avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle tazminat bedeli tahsil edilmesine karar verildi.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun ilgili madde ve fıkralarına göre, tespit edilen fail sayısı ve uygulanan idarî para cezaları ise şöyle yansıdı:

 • Madde 5.1 – 5.2:Avlanma süreleri dışında avlanmak fiilinden dolayı: 622 faile 314.842,00 TL
 • Madde 5.1 – 5.2:Avlanma miktarları dışında avlanmak fiilinden dolayı: 51 faile 26223,25 TL
 • Madde 12:Avlaklarda izin almadan avlanmak fiilinden dolayı: 135 faile 69.180 TL
 • Madde 12.1:Merkez Av Komisyonu (MAK) tarafından avlanmaya yasaklanan avlaklarda avlanma fiilinden dolayı: 76 faile 38.859,75 TL
 • Madde 12.2: Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmak fiilinden dolayı: 85 faile 83.460,00 TL
 • Madde 13.4:Yabancı avcılık belgesi ve geçici avcılık belgesi almadan avlanmak fiilinden dolayı: 17 faile 44.115,00 TL
 • Madde 14.2.1:Avlaklarda avlanma izni almadan avlanmak fiilinden dolayı: 40 faile 14.921,25 TL
 • Madde 14.2.2:Avlaklarda avcılık belgesi olmadan avlanmak fiilinden dolayı: 1.404 faile 1.074.937,00 TL
 • Diğer maddelerden dolayı:313 faile 679.179,00 TL.

Savcılığa sevk edilen vaka bulunmuyor

HAKİM’in elde ettiği bilgilere göre, bu yılın ilk yarısında, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 21/2, 7 ve 24/2 maddeleri kapsamında herhangi bir kişiye işlem yapılmamış. Bu nedenle Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen vaka da bulunmuyor.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment