Kısırkaya hayvan toplama kampına karşı basın toplantısı

Hayvan hakları savunucuları, kent ve ekoloji hareketleri, 8 Ocak’ta Mimarlar Odası İstanbul Anakent Şubesi’nde düzenledikleri ortak basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kısırkaya’da inşa ettiği hayvan barınağı ile ilgili hukuksuzluğu teşhir etti. Yaşam savunucuları, 14 Ocak Perşembe günü saat 13:00’da İBB’yi protesto edeceklerini duyurdu.

8 Ocak 2016

Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri, Dört Ayaklı Şehir, Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD), İstanbul Kent Savunması, Kuzey Ormanları Savunması, Sarıyer Kent Dayanışması ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği, bugün düzenledikleri basın toplantısında Kısırkaya’da İBB tarafından inşa edilen hayvan barınağının idarî yargı kararına rağmen hâla faaliyet gösterdiğini ve ilçe belediyeleri ile imzalanması planlanan protokolün, usulsüz hayvan toplamalarını ve hayvan hakları ihlâllerini arttıracağını açıkladı.

“KISIRKAYA TECRİT MERKEZİ YASADIŞI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

Basın toplantısında konuşan Dört Ayaklı Şehir’den Mine Yıldırım “Kamuoyunda hayvanlar için ‘beş yıldızlı otel’ konforuna sahip olduğu söylenerek reklamı yapılan tesis, fiilî olarak binlerce hayvanın hapsedilmesine sebep olacak. Kısırkaya toplama kampı, İBB’nin şimdiye dek İstanbul genelinde sürdürdüğü yok etme politikalarının merkezîleştirileceği, hayvan katlinin sistematik hâle geleceği bir yapı olacaktır” açıklamasında bulundu. Yıldırım, “İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde açmış olduğumuz davada, söz konusu inşaatın iptaline ilişkin karar verildi. Bu iptal kararına rağmen, Kısırkaya tecrit merkezi, yasadışı bir şekilde çalışmaya devam ediyor” dedi.

“KISIRKAYA VE BENZERİ PROJELER İSTANBUL’UN HEM DOĞASI HEM DE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SAKINCALIDIR”

Kuzey Ormanları Savunması’ndan Behzat Diriker ise “Bizler Kısırkaya toplama kampına ve İBB’nin şehrin tamamında yürüttüğü katliamlara karşı mücadele ederken, Kadir Topbaş, yüzölçümü Kısırkaya’nınkine yakın bir tecrit merkezinin de Anadolu yakasında inşasına başlayacaklarını açıklamıştır. Amaç, İstanbul’un bir sorunu olarak nitelendirilen sokak hayvanı varlığını kökten bitirmektir. Pendik’te inşaat için düşünülen arazi, yaklaşık 40 bin m2’si 2B olarak bilinen ve orman işgalcilerine peşkeş çekilişinin önü “orman vasfını kaybetmiş arazi” tanımı ile açılan toplam 722 bin m2’lik bir alana yayılmaktadır. Ayrıca tasis edilen arazi, İstanbul’un içme suyunun en az üçte birini karşılayan Ömerli İçme Suyu Havzası’nın koruma kuşağında bulunmaktadır. Kısırkaya ve benzeri projeler İstanbul’un hem doğası hem de sokak hayvanları için sakıncalıdır.” diye konuştu.

KISIRKAYA HAYVAN BAKIMEVİ İLÇE BELEDİYELERİNİN KULLANIMINA AÇILIYOR

Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nden Burak Özgüner ise, “İdarî yargı kararına uyulmamasının yanı sıra, geçtiğimiz günlerde İBB Meclisi’ne sunulan komisyon raporunda, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı II. Etabı’nın ilçe belediyelerince kullanımına dair “Ortak Hizmet Protokolü” imzalanması gündeme gelmiştir. İdari yargı kararı ile pek çok yönden mevzuata aykırı bulunan, kamu yararını görmezden gelen ve hakkında iptal kararı verilen bu tesis şimdi de ilçe belediyelerin kullanımına açılmak istenmekte” açıklamasında bulundu.

Özgüner “Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz: Her türlü hukuksuzluk ve usulsüzlüğe rağmen, sebep olduğunuz soykırıma son verin. İlçe belediyelerine sesleniyoruz: Hayvanları korumak iddiası ile 12 senedir yürürlükte olan bir yasayı bile uygulamaktan acizken, hayvanlara doğru düzgün hizmet sunmak yerine onları ortadan kaldırmaya yönelik her türlü girişiminize son verin, İBB’nin protokolünü imzalamayın” diyerek açıklamasına devam etti.

İBB PROTESTO EDİLECEK Yaşam savunucuları, Kısırkaya toplama kampı ve benzerlerinin yanı sıra, ilçe belediyeleri ile imzalanmak istenen ortak protokole karşı çıkmak için 14 Ocak Perşembe günü saat 13:00’da Saraçhane’deki İBB Başkanlık binası önünde olacağını duyurdu.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment