Mahkeme Kısırkaya Barınağını Mevzuata Aykırı Buldu

“Mahkeme, Kısırkaya barınağının mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kısırkaya davasını kaybetti.”

Yazı: Çiçek Tahaoğlu | Bianet | 24 Temmuz 2015

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kısırkaya’da inşa edilen binlerce hayvan kapasiteli barınak projesinin iptal edilmesi için gelen talebi reddetmesi, hukuka aykırı bulundu. Barınak inşaatının mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğunu ifade etti.

Davayla ilgilenen avukatların ortak yorumu, bu kararın projenin iptali anlamına geldiği.

Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği, Kısırkaya’daki barınak projesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için İBB’ye başvurmuş, İBB bu talebi reddetmişti. Dernek, bunun üzerine 22 Temmuz 2014’te İBB’ye dava açmıştı.

Mahkeme, tesisin “kısmen mera, kısmen de korunacak kumsal ve sahil kumullu alanda yer aldığını” ve söz konusu barınak inşaatı için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin ve görüş alınmadığı söyledi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Uyuşmazlıkta, ihtilafa konu hayvan barınağı inşaatının bulunduğu alanla ilgili 1/1000 ölçekli imar planının onaylanmadığından 1/5000 ölçekli imar plan notları kapsamında uygulama yapılamayacağı, yine imar planında mera ve korunacak kumsal ve sahil kumullu alanlar lejantında kalmakla birlikte Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla 1. ve 2. derece doğal sit alanında kalan ve ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alınmadan yapılmış olması yönü ile söz konusu inşai faaliyetin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine ve alıntısı yapılan ilke kararına aykırı olduğu açıktır.”

“Mevzuata da, hayvan haklarına da aykırı”

Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nden Burak Özgüner, içinde 500 hayvanın bulunduğu tesisin derhal işlevsiz hale getirilmesi gerektiğini söyledi:

“Buranın hukuka mevzuata aykırı olduğunu en başından beri söylüyoruz. Mahkeme ne karar verirse versin, bu tesisin en başta hayvan haklarına aykırı olduğunu da söylüyorduk. Şimdi mahkeme de toplama kampının mevzuata aykırılığını gördü. Biz de sokak hayvanlarına karşı bir soykırım merkezi olmaktan çıkana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

“Mahkeme 3. Köprü yol güzergahıyla ilgili de iptal kararı verilmişti. 3. Köprü yol güzergahı, zaten Kısırkaya barınağının 3 km ötesinde yer alıyor. Bu iki kararla Gümüşdere-Kısırkaya bölgesindeki doğal alanlar korunması için önemli bir adım atıldı.

“Bu hukuksuz işlemlerin hepsinin durdurulması gerekiyor. Çünkü aylardır hayvan toplama çalışmaları devam ediyor ve şu an Kısırkaya barınağında 500 civarında hayvan bulunuyor.

“Mahkeme kararıyla bu tesisin derhal işlevsiz hale getirilmesi gerekiyor.”

Onlarca eylem yapılmıştı

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamları olan sokaklardan alınıp şehirden uzak bir tesiste tecrit edilmesine karşı çıkarken, tesise ulaşımın olmadığını, denetimden ve hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu söyleyerek projeye karşı çıkmıştı.

Barınak inşaatına karşı hem Kısırkaya’da hem de İBB önünde eylemler yapılmış, CHP ve HDP konuyla ilgili soru önergeleri vermişti. (ÇT)

* Fotoğraf: Cihan Demiral, 31 Ocak 2015 Kısırkaya barınağı önündeki eylemden.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment