Bartın’da Köpeğe Cinsel Saldırı Davası – Basın Açıklamamız

BARTIN’DA TARLADA KOPEGE CINSEL SALDIRIDA BULUNAN M.D.’NIN YARGILANMASINA BASLANDI. BARTIN HAYVANLARI KORUMA VE YASATMA DERNEGI BASKANI OZGE OZTEKIN, BASIN ACIKLAMASI YAPTI. FOTOGRAF-AYHAN ACAR-BARTIN-DHA

BASINA VE KAMUOYUNA,
14.12.2021 Salı

25 Temmuz 2021 günü, M.D. isimli şahıs, Bartın Kayadibi Çavuş Köyü’nde bir vatandaşın sorumluluğu altındaki bir köpeğe tecavüz etmiş; vatandaşın şikayeti üzerine şahıs önce gözaltına alınmış, daha sonra ise tutuklanmıştır. Sanık M.D hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, köpeğin bağırma seslerini duyan ve M.D’yi cinsel organı da dışarıda ve köpeğin üzerinde gördüklerini ifade eden bilgi sahibi ve şikayetçi  kişilerin de beyanlarına dayanılarak iddianame düzenlenmiş, şahsın cezalandırılması istenmiş ve ardından Bartın 4.Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Sanık, 25 Temmuz’da olay günü gözaltına alınmış, 7 gün boyunca tutuklu kalmış, ardından ev hapsinde yargılanmaya devam etmiştir.

14 Aralık 2021’de (bugün) Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık kendini “iktidarsızım, köpeğin üzerine düştüm” diyerek savundu. Müşteki ve müşteki dernek vekillerinin duruşmalara kabullerine, dosya tanığı 2 kişinin bir sonraki celse dinlenilmek üzere hazır edilmesine, sanık hakkında adli kontrol tedbirinin her ayın 15.günü imza atmak şeklinde devamına karar verildi. Dava 23.02.2022 saat 10.00’a ertelendi. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin davaya katılım talepleri kabul edildi.

Hayvanlara yönelik fiziksel ve cinsel şiddetin, insanlara yönelik şiddet gibi yargı önünde hükme bağlanması gerekmekte iken maalesef ülkemizde mevcut yasal mevzuat eliyle hayvanlar birer eşya muamelesi görmektedirler. Hayvanlara yönelik tecavüz ve fiziksel şiddetin bu kadar çok olduğu ülkemizde, şiddete yönelik bir düzenleme yapılmaması, hayvanlara işkence edenlerin yeterli cezaları almamaları kabul edilemez. Bizlere göre, bir hayvana yapılan işkence, cinsel şiddet, tecavüz; yaşam hakkı ve beden dokunulmazlığı gibi birçok hakkın acımasızca gasbıdır. Dolayısıyla psikolojik, sosyolojik ve daha birçok açıdan üzerinde durulması gereken bir utanç olayıdır. Söz konusu olan canlının insan olmaması, sanığın uyguladığı haksız fiilin cinsel şiddet olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Türkiye’de tecavüz edilen hayvanlar arasında ineklerin, koyunların, tavukların, ördeklerin, köpeklerin, atların ve daha birçok hayvanın olduğu da toplumun tüm kesimlerince bilinen ancak hasır altı edilen bir gerçekliktir.

Tecavüzcü fail, eğer sokakta yaşayan bir hayvana tecavüz ediyorsa önceden bunun cezası, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sadece 625 TL iken, bu yıl bir süre önce yapılan değişiklikle, ‘’Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır’’ hükmü getirilmiş, hayvana yönelik cinsel şiddetin cezası bir nebze olsun arttırılmış, adli ceza düzenlemesi yapılarak kamu vicdanı rahatlatılmak istenmiştir. Ancak şüphesiz hayvanların yaşamı ve güvenliği için bu yeterli değildir, çünkü mevcut durumda faillere verilen hapis cezaları ertelenebilmekte, para cezasına çevrilebilmektedir. Devletin de bu suçun önlenmesi ile ilgili yaptığı hiçbir önleyici/koruyucu çalışma bulunmamaktadır. Hayvana yönelik cinsel saldırı da bir suçtur ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan nitelikli cinsel saldırı hükümleri gibi değerlendirilmelidir. Tecavüz fiilinin yarattığı ızdırap ve zarar herhangi bir meblağ ile giderilemeyecek kadar büyük ve derindir. Türkiye Cumhuriyeti ulusal mevzuatı, bizler gibi yaşam hakkı ve beden dokunulmazlığı hakkı olan hayvanlara, eğer bir koruyucuları var ise sadece birer mal muamelesi yapmaya maalesef devam etmektedir. Toplumun her kesiminde kendini gösteren cinsel şiddet, bir iktidar kurma aracı olarak devlet politikaları tarafından beslenmekte; tecavüzcü erkekler, “iyi hâl indirimi” adı altında, tecavüze âdeta teşvik edilmektedir.

Hayvana yönelik cinsel şiddet, “cinsel ilişki” ya da “cinsel davranış” değildir; suçtur! Yıllardır yetkililere ilettiğimiz talep ise nettir: Hayvana yönelik cinsel istismar ve saldırı fillerini gerçekleştirenler hapis cezası ile cezalandırmalı; para cezasına çevrilmemesi ve cezada ertelemeye gidilememesi için, cezanın alt limiti 3 yıl olarak belirlenmelidir.

Tecavüzü ve tecavüzcüyü her defasında aklama eğiliminde olan bu şiddet ve cinnet sarmalında yaşamaya mecbur değiliz! Diğer cinsel şiddet davalarının takipçisi olduğumuz gibi, bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

GERÇEK ADALET İSTİYORUZ!

İMZACILAR:

BARTIN HAYVANLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

BARTIN ÇEVRE KÜLTÜR VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ

BARTIN HALKEVİ

BARTIN KADIN PLATFORMU

BARTIN TELKIRMA DERNEĞİ

HAYVAN HAKLARI VE ETİĞİ DERNEĞİ

HAYVAN HAKLARI İZLEME KOMİTESİ

BURAK ÖZGÜNER HAYVAN HAKLARI ÇALIŞMA MERKEZİ

HAYVANLARI KORUMA KURTARMA VE YAŞATMA DERNEĞİ (HAYKURDER)

TÜRKİYE HAYVANLARI KORUMA VAKFI

YUNUSLARA ÖZGÜRLÜK PLATFORMU

VEGAN DERNEĞİ TÜRKİYE

HAYVANLARA ADALET DERNEĞİ

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE DERNEĞİ


Show CommentsClose Comments

Leave a comment